Vědecká studie obsahující data 2409 uživatelů CBD

Většinou, když na internetu narazíte na spojení „vědecká studie“, tak nějak automaticky předpokládáte, že onen přívlastek „vědecká“ znamená, že si redaktor krom textu musel z prstu vycucat i nějaký ty grafy, aby to trochu vypadalo. Jenže takhle my to dělat nechceme. 

 

Studie, které se budeme věnovat, byla uveřejněna 1. června roku 2018 v akademickém časopise Cannabis and Cannabinoid Research a nese název A Cross-Sectional Study of Cannabidiol Users. Práci v celém znění naleznete ZDE.

 

Výzkumný vzorek, tedy počet lidí, kteří se do výzkumu zapojili, čítal celkem 2409 uživatelů CBD. Zastoupení mužů a žen bylo takřka totožné. Z geografického hlediska byla množina složena především z obyvatel Spojených států, její součástí však byli rovněž respondenti z dalších 23 zemí. Více než 60 % účastníků studie uvedlo, že CBD užívá k léčbě určitého onemocnění, zhruba 40 % pak kvůli zdraví prospěšným účinkům celkově, bez zaměření na konkrétní zdravotní problém. 

 

Každý z respondentů uvedl libovolné množství zdravotních problémů, proti kterým mu CBD pomáhá bojovat, přičemž průměrný počet zdravotních indispozic byl cca 2,7 na jednoho respondenta (z oněch 60 % účastníků, kteří uvedli, že užívají CBD k léčbě konkrétního onemocnění). Výsledky naleznete v následující tabulce. 

 

 

Studie se dále věnuje způsobu užívání CBD napříč zkoumanou množinou a zdrojům informací, ze kterých uživatelé CBD čerpají. Nejzajímavější je však závěrečná část, obsahující tabulku s výsledky dotazování, přičemž se opět soustředí především na onu 60% část dotazovaných, kteří s pomocí CBD bojují proti konkrétním onemocněním. Tato množina čítá celkem 1483 respondentů (1. sloupec tabulky). Jen 57 dotázaných (cca 4 %) uvedlo, že jim CBD nepomáhá. Naproti tomu 30 % respondentů prohlásilo, že jim CBD pomáhá v kombinaci s konvenční medicínou. Zbylých 900 účastníků uvedlo, že jim samotné CBD (bez kombinace s běžnými farmaky) pomáhá mírně (30 %) a velice (35 %). 

 

 

Abychom se ale na svět pořád nedívali jen skrze růžové brýle, sluší se popsat také tu část výzkumu, jež se zabývala vedlejšími účinky užívání CBD. Ty popsalo z celkového vzorku 2409 účastníků výzkumu zhruba 30 % respondentů. Přestože je však tato hodnota poměrně vysoká, jsou jednotlivé vedlejší účinky vcelku malicherné – jedná se například o hlad, sucho v ústech, nebo dokonce – jak ilustruje následující tabulka – o pocity euforie. 

 

 

Podrobnosti o užité metodologii, design celé studie i kompletní závěry naleznete v jejím celém znění. 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6043845/

 

Používáme ověření věku Adulto