Co o CBD říká zpráva Světové zdravotnická organizace?

V červnu 2018 se v Ženevě konalo 40. setkání expertů na drogovou záv

islost z řad World Health Organization. Jedním z předních témat bylo právě CBD. Byť se rozhodně nejedná o drogu, je látka do značné míry spojována s THC, což droga nepochybně je, a mnoho prodejců se snaží navodit v souvislosti s CBD dojem prodeje „legální trávy“. Tahle rétorika by pro prodejce byla přínosná, pokud by CBD mělo psychoaktivní účinky stejně

 jako THC. Jenže CBD nenavozuje onen stav typický pro THC. O tom, jestli je to jenom zbytečně nafouknutá bublina, nebo má CBD skutečně co nabídnout, je Cannabidiol Critical Review Report od WHO, který se rovněž věnuje potenciálním rizikům užívání této látky.

 

 

WHO není uskupení samozvaných léčitelů ani jeden z dalších projektů Stanley Bradleyho, ale nezávislá zdravotnická organizace, sdružující odborníky z celého světa. Report proto poskytuje objektivní náhled na vlastnosti a účinky CBD a předkládá informace, které jsou prokazatelně podloženy jasnými výzkumy.

 

 

 

Dokument má celkem 22 stran, my jsme se proto zaměřili především na dvě nejzajímavější části – na účinky a rizika. Asi se sluší začít tou špatnou zprávou. Jenže v tomto případě vlastně tak úplně špatná není. Žádný z provedených výzkumů totiž nenasvědčuje tomu, že by CBD způsobovalo závislost, že by se zvyšovala potřeba jeho užívání (jako je tomu v případě skutečných narkotik) nebo že by CBD bylo nebezpečné pro lidský organismus. Výjimkou, již dokument zmiňuje, je kombinace CBD s některými běžnými farmaky, i v takovém případě jsou však vedlejší účinky CBD velmi mírné. 

 

Přednosti CBD, které jsou podpořeny vědeckými studiemi, zahrnují například léčebné účinky této látky u pacientů s epilepsií či schizofrenií. V případě zmíněných studií vykazoval vzorek pacientů užívajících CBD v průměru mnohem lepší pokroky v porovnání s kontrolní množinou, které bylo podáváno placebo. Tyto dvě oblasti (epilepsie především) jsou zatím z vědeckého pohledu nejprobádanějšími, ovšem dokument se věnuje také dalším přínosům užívání CBD, které však ještě nebyly podloženy takovým množstvím studií. Na základě těch dosud provedených je látka protizánětlivá, antipsychotická, působí proti nádorovým onemocněním, proti úzkosti, a dokonce může být použita při léčbě drogových závislostí, neboť přestože sama drogou není, dokáže tlumit abstinenční příznaku u dlouhodobých uživatelů THC či kokainu. 

 

Dokument je poměrně obsáhlý a najdeme v něm krom chemické specifikace CBD také informace o legislativním přístupu k látce například v USA, Velké Británii či Kanadě. Zprávu v celém znění naleznete ZDE. 

 

 

Používáme ověření věku Adulto