CBD, spánek a úzkost: Jak jste na tom?

Studií, které se věnují vlivu kanabinoidu CBD na úzkost, případně nespavost, je celá řada, většina z nich je však psaná až příliš odborným jazykem a pro laika jsou tak její výstupy těžko srozumitelné. Ve změti popisovaných receptorů, chemických látek či farmakologických pojmenování je snadné se ztratit. O poznání snazší je představit si účinek CBD na určité skupině lidí. Nejlépe těch, kteří mají stejné problémy jako vy. Právě k tomu nám poslouží studie z odborného časopisu The Permanente Journal, kterou vypracoval Scott Shannon společně se svými kolegy a jejíž celé znění najdete zde.

Jak se vám spí?

Studie po několik měsíců sledovala vývoj stavu 72 pacientů, z nichž 47 trpělo na začátku úzkostmi a 25 nespavostí. Většina z nich trpěla oběma stavy najednou, počty proto vycházejí ze stanovisek samotných pacientů o tom, který neduh je trápil více. Každý měsíc po dobu užívání CBD byl vzorek podroben testování – jednak metodou Pittsburg Sleep Quality Index, která zkoumá kvalitu spánku, a zároveň stupnicí pro měření úzkostných stavů Hamilton Anxiety Rating Scale. Obě zmíněné metody jsou v daných oblastech hojně užívané a obecně uznávané a obě byly použity u obou skupin pacientů.

Oba způsoby měření sestávají primárně z dotazníků, takže pokud vládnete angličtinou, můžete si je vyzkoušet na vlastní kůži. „Spací test“ najdete zde, ten „úzkostný“ zase tady, u obou je vysvětlené bodování, přičemž v zásadě platí, že čím méně bodů „nasbíráte“, tím lépe. Je však nutné připomenout, že takovým testem by vás měl provést lékař, který by jej také měl interpretovat, proto je jeho vlastní vyhodnocování pouze velmi orientační, můžete si však alespoň představit, jaké faktory testování sleduje.

 

"Po prvním měsíci došlo

ke zlepšení úzkostných

stavů u 79,2 % pacientů."

 

Výsledky studie

Po prvním měsíci došlo ke zlepšení úzkostných stavů u 79,2 % pacientů, problémy se spánkem se zlepšily u 66,7 %. Naopak 15,3 % pacientů mělo pocit, že se jejich úzkostné stavy zhoršily, podobný názor mělo také 25 % pacientů trpících nespavostí. Výsledky byly s několikaprocentními odchylkami velmi podobné při každém z následujících měsíčních měření, znatelně větší však byl účinek CBD v případě potlačení úzkostí, stejně tak byl mnohem konzistentnější.

Výsledky jsou přehledně znázorněné v následujících tabulkách. Důležité je, že v případě obou testů je žádoucí co nejnižší hodnota. Pokud se tedy číslo v čase zmenšuje, pacient se cítí/spí lépe, když je v čase stejné, stav pacienta se nemění, pokud se ale naopak zvyšuje, znamená to, že problémy se zhoršují.

GRAF1

Vývoj stavu pacientů v průběhu 3 měsíců (zdroj: The Permanente Journal)

 

GRAF 2

Hodnoty naměřené v jednotlivých testech (HAM-A a PSQI) v průběhu 3 měsíců (zdroj: The Permanente Journal)

 

Vedlejší účinky CBD a limity studie

Dva pacienti vystoupili ze studie po prvním týdnu kvůli pocitu únavy při užívání CBD. Další tři pacienti zpočátku také pozorovali lehkou únavu, která však postupně polevila. U jednoho pacienta došlo ke zvýšení libida a následně začal provozovat nevhodné obscénní sexuální chování, což však mohlo být zapříčiněno spíše vývojovou vadou (jejíž povaha není ve studii specifikována) a dalšími okolnostmi než samotným CBD.

Právě ony další okolnosti mohly hrát roli také v souvislosti se změnou všech ostatních hodnot, a to jak pozitivních, tak negativních. Studii bohužel chyběla kontrolní skupina, takže vývoj pacientů užívajících CBD nebylo s čím srovnat, zkoumaný vzorek byl navíc poměrně malý. Zlepšení úzkosti mohlo být u některých pacientů dáno jinými podněty než CBD, stejně tak zhoršení jejich stavu mohlo být zapříčiněno nespecifikovanými životními událostmi. Na základě řady dalších akademických prací a mimo jiné poměrně výrazné převaze pacientů, jejichž stav se zlepšil, však můžeme konstatovat, že důkazy poměrně jasně ukazují na pozitivní vliv CBD na lidskou psychiku. Je to však jako se všemi dalšími látkami – sami nejlépe poznáte, jak se cítíte. A hlavně – nic se nemá přehánět.

 

PROZKOUMAT CBD KVĚTY

PROZKOUMAT CBD OLEJE

Používáme ověření věku Adulto