Zmírnění právních regulací pěstování a distribuce konopí v ČR

Jak na nový rok, tak po celý rok. Takže legálně? To ještě ne, ale od 1. ledna 2022 vstoupila v platnost v září schválená novela zákona, která mění část pravidel pro pěstování konopí a upravuje vybrané právní definice. Záměrem tohoto kroku bylo zvýšení dostupnosti méně nebezpečných forem konopí, což může být důležitým krokem na cestě k legalizaci.

Ke změně došlo konkrétně v rámci novely č. 167/1988 Sb. o návykových látkách. Tou nejdůležitější informací konkrétně pro nás, je zvýšení horní hranice podílu povoleného THC v technickém konopí, která se z původních 0,3 % posunula na aktuální 1 %. S tím souvisí také úprava definic jednotlivých typů konopí a rostlin, ze kterých se získává:

  • Konopí pro léčebné použití je „konopí, které je výrobcem určeno k terapeutickému účelu u lidí nebo k dalšímu zpracování za tímto účelem.“
  • Rostlinou konopí pro léčebné použití je „rostlina z rodu konopí, která je pěstována za účelem produkce konopí pro léčebné účely.“
  • Rostlina technického konopí je „rostlina z rodu konopí, ze které lze získat konopí s obsahem nejvýše 1 % látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů (THC).“
  • Technické konopí je potom „konopí z rostliny technického konopí.“

Pojďme držet krok

Důvodů, které za změnou stojí, je několik. Na jedné straně jde o snahu držet krok s ekonomicky vyspělejšími státy, které jsou k užívání marihuany stále benevolentnější. I když totiž v České republice pořád roste počet uživatelů léčebného konopí, například v porovnání s našimi západními sousedy jsme co do objemu vydaného počtu gramů na úplném začátku, jak pro týdeník Ekonom potvrzuje i šéf Asociace pěstitelů léčebného konopí Tomáš Kubálek: „Naše čísla jsou k pousmání, v sousedním Německu loni šlo o 6,6 tuny a u nás o necelých 70 kilogramů. Takže za hranicemi používají léčebné konopí v přepočtu na osobu asi 17krát víc.“

Nově také vzniká možnost vyvážet léčebné konopí, což se doposud nesmělo. S tím souvisí zvýšení ekonomické atraktivity pěstování a zvýšení relevance České republiky na evropském trhu s konopnými produkty. S tím přímo počítá i ministerstvo zdravotnictví, které si od změny slibuje zvýšení konkurence a snížení ceny léčivých přípravků konopí na celém našem území. „Léčebné konopí by se mělo zlevnit a zpřístupnit. Také bude možné podstatně rozšířit spektrum lékových forem,“ potvrzuje výše řečené lékař a člen správní rady pacientského spolku Kopac Pavel Kubů.

Další změnou z praktického hlediska je uvolnění rukou samotným pěstitelům. Původní hranice 0,3 % byla totiž snadno ovlivnitelná vnějšími účinky, na které byli zemědělci krátcí. Nové opatření totiž řeší případy, kdy zejména nepříznivým vlivem počasí vzrostlo množství THC nad zákonem stanovenou hranici, díky které se z něj následně stalo konopí nelegální.

A proč právě 1 %? Hranice vznikla ustanovením přibližné míry obsaženého THC, kdy konopí začíná na člověka působit psychoaktivně. Samotná novela zároveň doslovně vyjímá látky konopný extrakt a konopná tinktura s obsahem THC do 1 % z kategorie návykových látek v Zákoně o návykových látkách.

Shrnutí

Pro vás, jako uživatele konopných olejů a dalších konopných produktů, znamená změna zejména větší dostupnost jednotlivých produktů a jejich zkvalitnění, na které se připravuje i náš sortiment. Zákonem popsané technické konopí, které znáte z našeho webu ve formě CBD květů, můžeme stále prodávat pouze jako sběratelský předmět, který není určený ke konzumaci. Co do kvality a volnosti v zemědělském procesu ale přichází zlepšení, které jsme už potvrdili novými odrůdami, které už jsou dostupné online. Rozdíl v kvalitě je opravdu znát.

Celkově tahle změna podporuje trend postupného rozvolňování pěstování pravidly svazované rostliny na našem území. My tak věříme, že tenhle zdánlivě malý, ale v celkovém kontextu důležitý krok, budeme jednou vnímat jako počátek něčeho úplně nového. 

*Za spolupráci na článku velmi děkujeme právníkům advokátní kanceláře Poláček Tryznová Prudlová.

Zdroje:

https://cbdsvet.cz/2022/01/07/novela-zakona-zvyseni-dostupnosti-konopi/

https://www.ecovislegal.cz/aktuality/zmirneni-pravni-regulace-pestovani-a-distribuce-konopi-v-ceske-republice/?fbclid=IwAR29b38n4fbmbNvOLJpitO7wJACb-qbZ6db5ibd8s0fDtKSO936k-NbCcPY

https://ekonom.cz/c1-66997960-cesti-pestitele-se-chystaji-na-vyvoz-lecebneho-konopi-zdejsi-trh-vzroste

 

Používáme ověření věku Adulto