Výhody CBD

CBD TLUMÍ NEGATIVNÍ ÚČINKY THC

Nejenže CBD samo o sobě není psychoaktivní, ale navíc v tom samém zabraňuje i THC, neboť tomuto kanabinoidu blokuje přístup k receptorům CB1 a CB2.

CBD PROSPÍVÁ IMUNITNÍMU SYSTÉMU A POKOŽCE

CBD stimuluje receptory, které jsou součástí imunitního systému. Prostřednictvím dlouhodobého působení pak dochází k jeho posílení, což s sebou nese celou řadu různých projevů.

CBD SNIŽUJE HLADINU STRESU

Přestože látka CBD není psychoaktivní, dokáže pomoci v případě stresu, a to jak toho každodenního, tak i v případě patologických stresových stavů, jež jsou způsobeny například posttraumatickou stresovou poruchou.