Kratom: nejčastější otázky

O kratomu, novince v naší nabídce, jsme sepsali ještě jeden článek, kde popisujeme jeho původ, účinky či dávkování v širších souvislostech a který můžeme doporučit, abyste si o kratomu udělali celistvý obrázek. V tomto článku naopak stručně zodpovíme jednotlivé otázky, které si možná pokládáte, zatímco se s rozemletými listy této asijské rostliny seznamujete.

Rádi bychom na úvod uvedli, že rozhodně nevybízíme k užívání kratomu, pouze sumarizujeme informace, které vám mohou pomoci tuto přírodní látku lépe poznat.

Co je kratom?

Kratom je strom, který roste především v jihovýchodní části Asie. Prášek, který u nás najdete, pochází z rozemletých listů onoho stromu.

Jaké jsou druhy kratomu a na základě čeho se rozlišují?

Najdete u nás čtyři druhy kratomu, které na první pohled poznáte podle barvy. Ta je určena barvou žilek na spodní straně listů kratomu. Jde o bílý, zelený a červený kratom. Výjimkou je žlutá sušina, která pochází z bílé odrůdy a je získávána speciální sušicí technikou. Jednotlivé druhy se liší především možnými účinky.

Jak kratom užívají obyvatelé jihovýchodní Asie?

Přestože se dá polykat i samotný prášek, je to vzhledem k jeho konzistenci i hořkosti docela za trest, a proto bývá kratom v Asii užíván nejčastěji ve formě listů, případně odvaru z nich či ze sušiny. Sušina bývá také často rozmíchávána ve studené vodě.

Proč jej užívají?

V souvislosti s kratomem jsou nejčastěji skloňovány stimulující účinky, ve vyšších dávkách pak také sedativní či analgetické. Proto byl kratom po staletí užíván jednak k povzbuzení před těžkou fyzickou prací, ale i k následnému relaxu a jako součást přírodní medicíny.

Jaké má kratom vědecky doložené účinky?

Výzkumů věnujících se zdravotním účinkům kratomu je jako šafránu. Ty, které spatřily světlo světa, hovoří o zvýšení libida, podpoře imunitního systému či snižování krevního tlaku. Právě snižování tlaku však může být kromě přínosu také rizikem – pokud máte nízký tlak, doporučujeme se kratomu vyhnout. Často skloňován je také pozitivní vliv kratomu na lidskou psychiku, který ostatně vychází z výše popsaných stimulačních, nebo naopak „opioidních“ účinků. Dlouhodobé užívání má naopak jak na psychickou, tak na fyzickou stránku člověka neblahé následky.

Dá se kratomem předávkovat?

Ano, dá. Předávkování kratomem zprvu provází nevolnost, v případě dávek o velikosti desítek gramů se však může dostavit i bezvědomí a v krajních případech může takové předávkování skončit i fatálně, zvláště pak v případě kombinace s jinými látkami. 

Může se kratom kombinovat s alkoholem, léky či drogami?

Kombinovat kratom se zmíněnými látkami je nebezpečné, a proto doporučujeme nic takového nezkoušet.

Může na kratomu vzniknout závislost?

Ano. Přestože k tomu v případě občasných malých párgramových dávek většinou nedochází, na kratomu může vzniknout závislost. Dlouhodobé „zrychlování“ nebo naopak „zpomalování“ není rizikem pouze pro mysl, ale také pro tělo.  

Dalo by se po užití kratomu řídit?

Kratom v České republice není postaven mimo zákon, na druhou stranu je třeba přihlédnout k účinkům kratomu na lidské vědomí. Pokud by nedejbůh došlo k nehodě, hodnotí se duševní i fyzický stav jejích aktérů, a v takovém případě by užití kratomu bylo zcela jistě přítěží.